1/2 ngày

TP.Cà Mau – Xẻo Đước – Đầm Thị Tường (45 km) [CM2] Thời gian: 5 Giờ Khởi hành: Mỗi ngày (Từ 7h sáng và 13h chiều) Tour ghép đoàn, khởi hành từ 2 khách.…

TP.Cà Mau – Đầm Dơi (45 km) [CM1] Thời gian: 5 Giờ Khởi hành: Mỗi ngày (7h hoặc 13h) Lịch trình chi tiết: Khách xuống vỏ lãi, đoàn lướt sóng trên bờ kênh Đầm…