5 ngày 5 đêm

Chương trình về nguồn Đông Bắc Cà Mau – Tuyên Quang – Bắc Cạn – Hồ Ba Bể – Cao Bằng – Động Ngườm Ngao – Hang Pắc Pó – Thác Bản Giốc –…