Khu di tích Xẻo Đước Cà Mau

Cập nhật 2021: Khu di tích lịch sử Xẻo Đước là một trong những khu di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Cà Mau, đánh dấu chặng đường đầy khó khăn gian khổ của quân và dân ta, vết tích lưu lại để con cháu học tập đời đời nhớ ơn thành quả cách mạng.

Tổng quan và vị trí khu di tích Xẻo Đước:

  • Khu di tích được quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
  • Khu di tích nằm cạnh Đầm Thị Tường, có vị trí tọa lạc tại Ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Khu di tích nằm cách thành phố Cà Mau khoảng 40km đường bộ.

Khu di tích lịch sử Xẻo Đước còn có tên gọi: Căn Cứ Tỉnh Uỷ Tại Xẻo Đước.

Bản đồ hướng dẫn đi Khu di tích Xẻo Đước: Từ Cà Mau đi theo quốc lộ 1A đi về Mũi Cà Mau. Gặp ngã 3, như hình quẹo phải vào hơn 10km là đến khu di tích Xẻo Đước

Lịch sử hình thành khu di tích Xẻo Đước

Xẻo Đước là căn cứ của Của Tỉnh ủy Cà Mau từ năm 1960-1975, địa điểm đánh dấu một chặng đường kháng chiến chống Mỹ của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Đầu năm 1960, cơ quan của Tỉnh ủy Cà Mau được tổ chức lại, xây dựng căn cứ trong lòng dân để thuận lợi cho hoạt động cách mạng. Tỉnh ủy quyết định chọn Xẻo Đước làm trung tâm căn cứ, có các điều kiện rất thuận lợi: đường bộ hiểm trở, cách xa thị xã, mực nước dưới Đầm Thị Tường cạn, xung quanh có rừng chồi, vườn cây rậm rạp, dừa nước mọc ven sông….đặc biệt là đồng bào ở đây một lòng theo Đảng, hết lòng ủng hộ cách mạng.

Dưới sự đùm bọc, che chở của đồng bào vung Xẻo Đước, suốt chặng đường dài hơn 15 năm, các cơ quan Đảng Bộ tỉnh Cà Mau được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Từ đây những chủ trương, chính sách, nghị quyết quan trọng được soạn thảo và ban hành…. góp phần lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Năm 2007, Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, nơi đây được xây dựng tượng đài và nhà trưng bày bổ sung di tích. Năm 2015, di tích được phục dựng thêm các khối nhà: Nhà Bí thư, Hội trường, Nhà họp Ban Thường vụ, Văn phòng, Nhà ăn, Nhà văn thư – đánh máy, Nhà Mã thám, Chốt đội phòng thủ…. nhằm tái hiện không gian căn cứ xưa, lưu dấu, bảo tồn những giá trị lịch sử của một chặng đường kháng chiến, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về lịch sử của người dân trong và ngoài tỉnh.

Giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích Xẻo Đước

Xẻo Đước là công trình văn hóa, lịch sử có nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương. Những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên và các em học sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết thường tổ chức về nguồn, tìm hiểu truyền thống cách mạng, di tích lịch sử Khu Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước.

Từ việc xác định những giá trị lịch sử và quan điểm “uống nước nhớ nguồn” việc trùng tu khu di tích Xẻo Đước Cà Mau sẽ làm sống lại những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Nhằm giúp mỗi người chúng ta nhớ đến một thời chiến tranh, dân nhân nơi đây một lòng theo Đảng và đã hết lòng đùm bọc chở che những cán bộ chiến sĩ. Và giúp chúng ta nhớ đến các đồng chí, đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này góp phần vào trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống bất khuất, vẻ vang của tỉnh nhà cho thế hệ trẻ, kế tục sự nghiệp cha anh.

Một số hình ảnh trong khu di tích Xẻo Đước Cà Mau

YN

Ý kiến bình luận